vokiečių-lietuvių  lietuvių-vokiečių
zodynas

um lietuviškai

[taisyti]

um

I prp (A) 1 aplink, apie; um den Tisch (herum) sitzen sėdėti aplink stalą; um die Ecke biegen pasukti už kampo 2 maždaug, apie; um Mitternacht herum apie vidurnaktį; um diese Zeit šiuo metu 3 už; um Lohn arbeiten dirbti už atlyginimą; um keinen Preis už jokius pinigus; er ist um zehn Jahre jünger als ich jis dešimčia metų jaunesnis už mane 4 : um sechs Uhr šeštą valandą; wie steht es um ihn? kokie jo reikalai? kokia jo padėtis? Tag um Tag diena po dienos II adv: die Zeit ist um laikas baigėsi